रोचक जानकारी

रोचक कुराहरु

   १.सुन्ने शक्ति यस पृथ्वीमा भएका प्राय सबै प्राणिहरु कानले सुन्ने गर्दछन । तर कृकेट्स नामक जिव घुडाले सुन्द्छ भन्ने सिकडा नामक समुन्द्री जिव पेट्ले सुन्ने गर्दछ । ___________________________________________________ २.कछुवलाई मृत्युदण्ड हत्याको अभियोगमा जुलाई 1981 मा एक कछुवालाई मृत्युदण्ड्को...

Read More