विविध जानकारी

अविस्मरणीय घटना

अविस्मरणीय शब्दले विगतमा भएका कुनै राम्रा वा नराम्रा काम वा कुराको स्मरण भन्ने अर्थ दिन्छ । विगतलाइृ आधार मानेर नै मानिसले वर्तमानमा भविश्यको सुन्दर कल्पना गरेर अगाडि बढि रहेको हुन्छ । विगतमा भएका तिता, मिठा अनुभवहरु समय समयमा हाम्रो...

Read More

वातावरण संरक्षण

वातावरण भनेको पृथ्वीको चारैतिर फैलिएको हावा हो । वातावरणले सम्पूर्ण प्राणीका जन्मदेखिका मृत्यु सम्मका सबै कुराहरुमा राम्रो र नराम्रो रुपले प्रभाव पार्छ । सबै प्राणीको जीवन वातावरणमाको भरमा टिकेको हुन्छ । हामीलाई वातावरणले सबै थोक दिएको छ जुन हामीलाई...

Read More